Bílé polystyrenové kuličky EPS 70, o velikosti 3-5 mm a objemové hmotnosti 16 gramů na 1 litr. Bílé polystyrenové kuličky EPS 100, o velikosti 1-3 mm a objemové hmotnosti 20 gramů na 1 litr. Objemová hmotnost polystyrenovýck kuliček ovlivňuje odolnost vůči kompresi (tlaky v sedacích vacích vlivem zatížení) a platí: čím větší hustota, tim větší pružnost a odolnost polystyrenových kuliček. Oba dva typy zdravotně nezavadných polystyrenových kuliček jsou nové, čisté, prvotně vyrobené, bez chemického čistění a jiných úprav. Splňují vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 sb. v platném znění o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Dále splňují normu ČSN EN 71-9 Bezpečnost hraček - Část 9: Organické sloučeniny - Požadavky, Tabulka 2D - Manometry (migrace). Navíc naše kuličky prošly pachovou zkouškou, rovněž bez závad. Celkové hodnocení našich výrobků naleznete v kolonce Zkušební protokol. Polystyrenové kuličky balíme do nových, zdravotně nezávadných polypropylenových pytlů.

Čistá polystyrenová drť vyrobená z polystyrenu určeného k modelářské výrobě. Tato drť není vyrobena ze stavebních zbytků a odpadů. Neobsahuje žádné zbytky lepidel, špíny a jiných příměsí. Drť je ve formě kuliček velikosti cca 5 mm, je 2 x filtrovaná, čímž je podstatně zbavená drobného prachu. Naše polystyrenová drť splňuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.84/2001 sb. v platném znění o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Celkové hodnocení naší polystyrenové drťě naleznete v kolonce Zkušební protokol. Drť plníme do nových zdravotně nezávadných polypropylenových pytlů. Při osobním odběru je rovněž možnost plnění do igelitových pytlů o objemu 0,5 m3.